Kase新品:大疆OSMO Pocket滤镜,解锁更多专业摄影新玩法

image.png

   

选择卡色OSMO POCKET滤镜的六大原因一. 磁吸设计方便安装与拆卸,拆装


美丽的景色稍瞬即逝,一吸即可安装,一扣即可拆卸,可根据场景需要,随时更换滤镜,不让你错过精彩画面。(可叠加两片滤镜使用)                     


image.png

   

image.png

image.png

image.png


轻轻靠近,便可牢牢吸附,不会松动,正常使用情况下,在跟拍、运动时,你可以随意摇、晃、跳,无需担心滤镜掉下来。


image.png

image.png

image.png

image.png

image.png